Kapitel

Reservdelar för pumpar

Reservdelar för pumpar som är kritiska för driften av en anläggning och där redundans saknas bör driften säkerställas genom reservdelshållning i eget reservdelslager eller en komplett reservpump.

Tillverkare ger vid förfrågan rekommendationer avseende lämpliga delar att lagerhålla, det kan röra sig om positioner som slits hårdare än andra eller om delar som har lång leveranstid. Som köpare av en pump i en känslig position bör man förvissa sig om att tillverkaren eller leverantören garanterar tillgänglighet för reservdelar till pumpen i åtminstone tio år. Se till att arkivera underlag för beställning av delar till pumpen vid leverans.

Reservdelsförslaget från pumptillverkaren kan också med fördel vägas in i den beräkning av livslängdskostnad som vi rekommenderar att ligga till grund för jämförelsen mellan de alternativa pumpar man överväger vid inköpstillfället (se länk nedan).

Beräkning av pumpens kostnad under beräknad livslängd,  Pumpens LCC >>>

I tabell 2.1 redovisas ett förslag till lagerhållning av väsentliga slitdetaljer hos centrifugalpumpar. Detta är baserat på ett omfattande statistiskt underlag och hämtat från den tyska VDMA-normen 24296

Tabell 2.1 Lagerhållning av slitdelar till pumpar

Specialverktyg som erfordras för isärtagning av en del pumptyper samt för byte av axlar, tätningar, packboxmaterial etc. bör också finnas tillgängliga bland skötsel och underhållsverktyg.

I PumpGuiden finns leverantörförteckning med register över utländska leverantörer, där finner ni den svenska återförsäljaren till en befintlig utländsk pump vid behov av reservdelar. Länk till sidan >>>

I föregående kapitel behandlas även skötsel- och underhållsfrågor inom resp kapitels ämnesområde.