Kapitel

6.1 Allmänt om axelkopplingar för pumpar

Axelkopplingar för pumpar används för att förbinda pumpaxeln med drivmotoraxeln och överföra vridmomentet från den drivande maskinens axel till pumpaxeln.

Axelkopplingar finns i flera olika utföranden (se nedan) men med det gemensamma syftet att överföra vridmoment mellan två i linje eller nästan i linje liggande roterande axlar. Vridmomentet i axlarna är lika stort, men varvtalsskillnad kan förekomma vid slirning eller hel urkoppling.

pumpkoppling_fixturlaser_1_2

Axelkoppling mellan pump och motor.

I sin enklaste och kanske ursprungligaste form fungerar kopplingen som en skarv på axeln. Detta är en uppgift, en annan är att förbinda två axlar, som inte nödvändigtvis är perfekt i linje med varandra. Ett sådant fel måste då kunna tas upp av kopplingen.

Axelkopplingar kan ha en mängd olika funktioner och egenskaper. Med tanke på detta brukar kopplingar uppdelas i tre huvudgrupper med underrubriker, nämligen:

 1. Icke urkopplingsbara kopplingar
  • Vridstyva
  • Vridelastiska
 2. Urkopplingsbara
  • kopplingarkopplingar med manöverorgan
  • frigångskopplingar
 3. Vridmomentbegränsande kopplingar
  • icke styrbara
  • styr- och reglerbara

Inom varje grupp finns ett mycket stort antal olika konstruktioner och i pumphandboken tar vi upp några utvalda vanliga typer. Vill man fördjupa sig ytterligare kan man studera annan facklitteratur, konsultera återförsäljare eller söka i facktidsskrifter.

Allmänna synpunkter på de olika typerna och varianterna samt hur de fungerar finns i Produktinformation-Mekanresultat 72003, axelkopplingar, som finns på den svenska marknaden.