Kapitel

Tätningsmetoder för pumpar

Tätningsmetoder för pumpar varierar beroende på pumptyp, vätskans tryck och typ av vätska. En del pumpar är så kallade tätningslösa pumpar vilka förekommer inom både gruppen förträngningspumpar och centrifugalpumpar. För centrifugalpumpar är det då magnetdrivna pumpar som avses i första hand men pumpar med inbyggd motor är vanliga för bl.a. djupbrunnspumpar.

Med pumptätning avses normalt den tätning som tätar av mellan pumpaxeln och pumphuset och det kan röra sig om undertryck (vakuum) men oftast är det vätska med ett positivt tryck som som skall tätas. Oftast är det bara en genomföring som skall tätas, för exempelvis pumpar med fri axelända men det förekommer att pumpar har mer än en pumptätning, horisontellt delade hus har exempelvis ofta två tätningar.

Pumptätningar på moderna pumpar är ofta plantätningar, även kallade mekaniska tätningar, men packboxar förekommer också, särskilt då på äldre pumpar.

Packbox

Packbox med formbart packningsmaterial är den traditionella tätningen för pumpar och ansätts med axiell kraft figur 5.1. En modern variant, figur 5.2, kan ansättas radiellt och ger ett bättre tryckförhållande.

Fig 5.1 Traditionell packbox med mekanisk axiell ansättning.

Fig 5.1 Traditionell packbox med mekanisk axiell ansättning.

Fig 5.2 Modern packbox med hydraulisk radiell ansättning.

Fig 5.2 Modern packbox med hydraulisk radiell ansättning.

 

 

Roterande plantätning

I en plantätning sker avtätningen mellan ett stillastående stationärt och ett roterande axiellt plan, figur 5.3. Tillsammans med packbox den vanligaste pumptätningen.

Figur 5.3 Roterande plantätning med drivande enkelfjäder.

Figur 5.3 Roterande plantätning med drivande enkelfjäder.

Läpptätning

Läpptätning av gummi, figur 5.4 är användbar för låga tryck och hastigheter samt med begränsad livslängd. Användes sällan för pumpad vätska, men väl som lagertätning och sekundärtätning för yttre spolning av roterande plantätning.

Figur 5.4 Läpptätning

Figur 5.4 Läpptätning

Svävartätning

Svävartätning av gummi figur 5.5 för måttliga tryck och där inspädning av tätningsvatten i processen kan tillåtas. Den tål förhållandevis stora axelrörelser och används för slitande suspensioner.

Figur 5.5 Svävartätning

Figur 5.5 Svävartätning

Spalttätning

Axiell eller radiell spalt, figur 5.6, med stort läckage som vid vertikalaxel lätt kan återföras till pumpad vätska. Användes för vertikala långaxliga pumpar och som tryckavlastning före andra typer av axeltätningar.

Figur 5.6 Spalttätning

Figur 5.6 Spalttätning

Hjälppump

En hjälppump kan användas för bortpumpning av läckage, eller för upprätthållande av tryckjämvikt, figur 5.7. Vid stillastående axel krävs då någon form av hjälptätning. Utförandet har tidigare använts för svåra medier vid låga tryck.

Figur 5.7 Hjälppump i form av baksideskolvar

Figur 5.7 Hjälppump i form av baksideskolvar