Kapitel

3.6.14 Godspumpar

Godspumpar används för pumpning av suspensioner med uppslammat fast material med olika kornstorlek. För kornstorlekar upp till c:a 5 mm används gummerade vätskeberörda detaljer och för större partiklar och höga vätsketemperaturer hårda metalliska material, se vidare avsnitt 5.5.

Trots att sålunda mycket slitbeständiga material används blir livslängden förhållandevis kort med storleksordningen några månader och är kraftigt beroende av strömningshastigheten. Vid uppfordringshöjder över 30 till 50 m seriekopplas därför flera pumpar.

Pumphjulen är av sluten eller halvöppen typ med kraftig godstjocklek i både sidor och skovlar. Skovelantalet blir därigenom ganska lågt. Vid slutna pumphjul ges tätningsspalten mot pumphuset axiell form för att minska slitaget.

Axlar och lager måste vara extra kraftigt dimensionerade p g a obalanskrafter – figur 3.78. Godspumpar är som regel kilrepsdrivna för att volymflödet skall kunna anpassas efter aktuellt behov. Strypreglering är nämligen svår att genomföra vid transport av fast material uppslammat i vätskor.

Figur 3.78 Godspump med utbytbart foder av gummi.

Till följd av de slitande vätskorna utgör axeltätningen ett problem. Konstruktionslösningar finns som packbox med ren spärrvätska, som svävartätning enligt figur 5.5, som centrifugaltätning med baksideskovlar på pumphjulet samt som tätningslös med överhängande pumphjul vid vertikalutförande enligt figur 3.79. Pumpen enligt denna figur är särskilt lämplig vid skummande vätskor, då luft kan stiga uppåt och därmed ej blockerar pumphjulsinloppet. En viss självreglering fås genom luftinblandning vid låg nivå.

Figur 3.79 Godspump i vertikalutförande sammanbyggd med pumpsump.