Kapitel
 • Allmänt

  Grunden till driftsäkerhet för pumpen är, förutom att den valts rätt, att den monteras och sköts rätt. Pumpanläggningen skall placeras så att detta blir möjligt och att krav på säkerhet och god arbetsmiljö för den personal som vistas i anläggningens närhet tillgodoses. Rörsystemet skall i likhet med pumpen anpassas till vätskans egenskaper samt driftsdata: temperatur och tryck, Q/H och NPSH tillg. och vid installation av pumpen skall alltid kontrolleras att gällande myndighetskrav på miljö och säkerhet är tillgodosedda.

  Följande riktlinjer för installation gäller i princip lika,oberoende av bransch: VA, VVS, processindustri, livsmedelsindustri, kraftindustri etc. och berör yttre betingelser för pumpen såsom:

  • Uppställningsplats, åtkomlighet.
  • Fundament, vibrationer uppriktning och rörspänningar.
  • Rörsystemets utformning: sugledning, behållare, pumpsump, tryckledning.
  • Rörsystemets utförande, Rörledningsnormerna

  Läs mer om installation av pumpar i kapitel

  1.2 Uppställningsplats >>>

  1.3 Pumpfundament >>>

  1.4 Rörsystemets utformning >>>

  1.5 Vattenslag i pumpsystem >>>

  1.6 Rörsystemets utförande, rörnormerna >>>