Kapitel

Spärrvätska för pumptätningar

Spärrvätska för pumptätningar skall passa det pumpade mediet dvs. vätskan eller gasen, så att ingen explosion eller korrosion blir följden av det läckage som sker genom tätningsytorna eller inåt packboxen.

Tätningsspalten i en plantätning är mellan 0,2 – 1,0 μm. Den tjänstgör som ett spaltfilter för partiklar större än denna spalt. I en packbox är spalten betydligt större, mellan 3 – 10 μm.

Kravet på spärrvätskans renhet bestäms därför väsentligen av andra komponenter i cirkulationskretsen eller spärrvätskekretsen såsom flödesmätare, konstantflödesventiler och övrig armatur. Uppskattningsvis kan sägas att i de flesta applikationer är 50-100 μm tillräckligt.