Kapitel
 • Beräkningsexempel Kavitation

  Beräkningsexempel kavitation har skapats för att åskådliggöra några alternativa problemställningar och lösningar.

  Exempel 1

  En pump skall leverera vatten av 60°C från en öppen behållare. Vid aktuell volymström och aktuellt varvtal uppger tillverkaren pumpens NPSH-värde till 3 m vp. Barometerståndet är 735 mm Hg och strömningsförlusterna i sugröret uppskattas till 1 m vp.

  Uppgift: Bestäm högsta tillåtna sughöjd vid kavitationsfri drift.

  Lösning: Enligt ekvation 3.38 skall.

  ekvation 3_38

  dvs. högsta möjliga sughöjd blir

  ekvation 3_38b

  Barometerståndet är 735 mm Hg

  övning1_kap3

 • Exempel 2

  För vattentemperatur (60°C), erforderligt NPSH (3 m vp), sugrörsförluster (1 m vp) och barometerståndet (10 m vp) gäller samma värden som i Exempel 1. Denna gång suger emellertid pumpen från en sluten behållare.

  Uppgift:

  Beräkna högsta tillåtna sughöjd om

  a) trycket i behållaren är 0,2 kp/cm2 undertryck
  b) trycket i behållaren sänkes så att vattnet börjar koka.

  Lösning

  Enligt ekvation 3.38 är

  övning2_kap1_1a

  a) trycket i behållaren är 0,2kp/cm² undertryck

  övning2_kap1_2a

  Barometerståndet motsvarar 10 mvp. Det absoluta trycket i behållaren blir

  övning2_kap1_3e

  Högsta tillåtna sughöjd om trycket är 0,2kp/cm² undertryck är

  övning2_kap1_svar