Kapitel

Dubbelsidigt sugande pumpar

Dubbelsidigt sugande pumpar var tidigare antalsmässigt dominanta för röranslutningar större än 200 mm. Det klassiska utförandet med dubbelsidig lagring, med två packboxar och pumphuset axiellt delat med röranslutningar i underhalvan, visas i figur 3.87, används numera enbart där särskilda motiv finns.

Dubbelsidigt sugande pump.

Figur 3.87 Dubbelsidigt sugande pump.

Med dubbelsidigt sugande pumphjul fås ett lägre specifikt varvtal räknat per pumphjulshalva än ett enkelsidigt sugande och till följd därav fås motsvarande förändring av QH kurvan mot en mindre brant kurvform.

I gränsfall kan NPSH värdena bli gynnsammare medförande att högre varvtal kan användas.

För specialfall, där möjligaste pulsationsfria flöde önskas, t.ex blandningspumpar till pappersmaskiner, används dubbelsidigt sugande pumphjul med skovlarna i de båda pumphjulshalvorna förskjutna. Även i de fall, där pumpens anslutningsstutsar skall ha speciell placering, kan medföra att dubbelsidigt utförande är att föredra.

Den dubbelsidiga lagringen och den axiella pumphusdelningen har på senare tid alltmer ersatts av enkelsidig lagring med radiellt delat pumphus, figur 3.87. Orsaken är främst, att då fås bara en enda axeltätning liksom att tillverkningskostnaderna blir lägre.