Kapitel

Anpassning av pumphjulets diameter

Vid ändringar av flödesbehovet över längre tidsperioder – mer än ca ett halvår – är det god ekonomi att byta eller svarva av ett centrifugalpumphjul eller ändra skovelvinklar på ett propellerhjul. För centrifugalpumpar förändras vid minskning av ytterdiametern från D1 till D2, figur 8.3, pumpprestanda ungefär enligt följande samband:

Ekv_8_1

Ekv. 8.1

 

Figur 8.3 Pumphjul med ytterdiameter från D1 till D2.

Figur 8.3 Pumphjul med ytterdiameter från D1 till D2.

 

I ett Q-H diagram erhålls den nya approximativa kurvan genom omräkning av ett antal punkter, se figur 8.4

Figur 8.4 Pumpprestanda vid förändring av pumphjulets ytterdiameter.

Eftersom det mindre pumphjulet passar sämre i pumphuset, kan en viss försämring av pumpverkningsgraden inte undvikas. Förändring av Q-H-kurvan leder till att driftspunkten flyttas och volymflödet minskar enligt figur 8.5.

Figur 8.4 och 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.5 Den nya driftspunkten fås som systemkurvans skärning med pumpkurvan för hjuldiameter D2