Kapitel

Förluster i förträngningspumpar

Förluster i förträngningspumpar kan med utgångspunkt från resonemanget i kapitel 3.3 summeras genom de olika delförlusterna hos den ekvivalenta pumpen, om laminär strömning råder kan de bestämmas.

Inre läckage i förträngningspumpen

ekvation 3_20

Ekv 3.20: Inre läckage

Relativt läckage i förträngningspumpen

ekvation 3_21

Ekv 3.21: Relativt läckage

Glidfriktionsförlust

ekvation 3_22

Ekv 3.22: Glidfriktionsförlust

Relativ glidfriktionsförlust

ekvation 3_23

Ekv 3.23: Relativ glidfriktionsförlust

Strömningsförlust i portar

ekvation 3_24

Ekv 3.24: Strömningsförlust i portar

Mekaniska förluster

De olika delförlusterna blir som synes beroende av en parameter p/νn med en variation enligt figur 3.15. Läckförlusten är vidare proportionell mot tredje potensen på spelet a och glidfriktionsförlusten omvänt proportionell mot a.

1   Installation

Figur 3.15 Förluster i en förträngningspump är beroende av en parameter p/ υn. Läckförlusten – vänstra bilden – ökar med denna, medan glidfriktionsförlusten – högra bilden – avtar.

 

Förluster i en förträngningspump är beroende av en parameter p/ υn. Läckförlusten – vänstra bilden – ökar med denna, medan glidfriktionsförlusten – högra bilden – avtar.

Summaförlusterna, enligt figur 3.16, får ett minimum där relativ läckförlust är lika stor som relativ glidfriktionsförlust. Optimalvärdet för p/νn bestäms av dimensionerna på och kring kolven i den ekvivalenta pumpen. För olika typer av deplacementpumpar fås vitt varierande dimensioner på den ”ekvivalenta” kolven. Den praktiska slutsatsen blir att varje typ av deplacementmaskin har sitt specifika arbetsområde.

1   Installation

Figur 3.16 Minimum för summaförlusterna inträffar när de två delförlusterna är lika stora.