Kapitel

VVS pumpar

VVS pumpar för de olika pumpbehoven inom en fastighet, sammanfattas under benämningen VVS pumpar som finns speciellt utvecklade. Ett för samtliga dessa VVS pumpar gemensamt kännetecken är låg ljud- och vibrationsnivå, men kraven varierar här alltefter fastighetens storlek från en ljudnivå på c:a 25 dBA för en villa till c:a 65 dBA för VVS pumpar placerade i ett välisolerat maskinrum i en större fastighet.

De olika pumpbehoven täcks av:

Värmebärarpumpar (”värmeledningspumpar”) för cirkulation av vatten i ett värmeledningssystem. Mindre storlekar upp till effektbehov på normalt några hundra watt är av s k våt typ dvs försedd med spaltrörsmotor – figur 3.53. Pumparna massproduceras med fixerade prestanda, varvid för att undvika brus i ledningssystemet prestanda kan minskas genom inbyggda stryp- och shuntanordningar s k reglerbara pumpar. För större storlekar används pumpar med stutsar placerade i linje med tystgående elmotorer av normal typ – figur 3.53.

Figur 3.53 Värmebärarpumpar med stutsar placerade i linje. Vänstre bilden av ”våt” typ. Högra bilden med ”torr” motor.

För inte alltför små värmebärarpumpar finns s k tvillingpumpar – ett pumpaggregat med två pumpar sammanbyggda till en installationsklar enhet. Pumparna kan vara sammanbyggda för parallelldrift- figur 3.54 – eller seriedrift. I enheten ingår en klaffventil, styrd av pumpad vätskeström så att godtycklig pump kan köras ensam eller båda samtidigt.

Figur 3.54 Värmebärarpump i tvillingutförande

Tappvarmvattenpumpar för cirkulation av förbrukningsvarmvatten i större fastigheter så att varmvatten fås nästan omedelbart vid tappning. Till skillnad mot ”värmeledningspumparna” är vätskeberörda delar av brons, rödmetall eller rostfritt stål i stället för gråjärn. Såväl våt som torr motor förekommer varvid specialkonstruktioner används för motor resp axeltätning för att undvika blockering pga kalkavlagringar.

Övriga pumpar i fastigheter utgörs av tryckstegringspumpar (se flerstegspumpar), grundvattenpumpar och i någon mån även normala vattenpumpar.