Kapitel

Livsmedelspumpar

Livsmedelspumpar omfattar pumpar för användning inom mejerier, mat och dryckesindustrier. Livsmedelspumpar är speciellt utformade och omfattas av speciella hygienkrav och regler på grund av risken för spridning av bakterier.

För användning inom livsmedelsindustrin finns speciella centrifugalpumpar – figur 3.80 – kännetecknade av:

  • Material utgörs av rostfritt stål.
  • Polerade ytor både in- och utvändigt.
  • Snabb demonteringsmöjlighet för rengöring och ”diskning”
  • Elmotorn eller pumplagring ofta kapslad med polerad rostfri kåpa.

Figur 3.80 Livsmedelspump av centrifugaltyp.

Hygienkrav för livsmedelspumpar

Det refereras ofta till några vanligen förekommande standarder avseende livsmedelspumpar. Exempelvis FDA (Food and Drug Administration) i USA, 3A Certifikat och EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) är vanliga standarder.

EHEDG

Standarden innehåller uppdaterade riktlinjer som specificerar de tekniska kraven i bl.a. pumpar som avser att garantera en säker behandling och produktion av livsmedel under hygieniska förhållanden. De krav som beskrivs i riktlinjen gäller för alla pumpar som är avsedda för användning i livsmedelsförädling, inklusive centrifugalpumpar, kolvpumpar, lob rotorpumpar, slangpumpar, membranpumpar, excenterskruvpumpar och skruvpumpar. Dokumentet innehåller en klassificering av pumpar som kompletteras av illustrationer och bilder för en bättre förståelse av hygienfrågor och potentiella problemområden samt lösningar för hygienisk design.
Särskilda behov av CIP / SIP-kapacitet, skonsam produkthantering och enkelt underhåll måste noga beaktas för pumpar som används vid bearbetning av livsmedel. Dessa krav, deras genomförandeprinciper och tillhörande konstruktion beskrivs i detalj i EHEDG Dok. 17.
Baserat på EG-maskindirektivet 2006/42 / EG, fastställs i dokumentet ytterligare krav på sådan utrustning i syfte att uppfylla goda mekaniska och hydrauliska egenskaper samt termisk verkningsgrad genom att följa moderna designmetoder och garantera billig tillverkning.

3-A Hygienstandard

3-A SSI är en oberoende, icke vinstdrivande, organisation koncentrerade på maskinutrustning för hygieniska applikationer inom livsmedel, dryckesindustrin och farmaceutiska industrier. Specifikationen innehåller materialkrav avseende typ av material, material komposition, konstruktion, ytfinhet m.m.

Exempel:

  • 3A1 Industri/Hygienstandard, Ytfinhet Ra≤3,2μm
  • 3A2 Steril standard, Ytfinhet Ra≤0,8μm
  • 3A3 Steril standard, Ytfinhet Ra≤0,4μm

Material: Elektropolerat rostfritt stål, Cr-Ni-Mo, AISI316L (DIN 1.4404/1.4435)