Pumpkurser

Våra pumpkurser spänner mellan praktik och teori på olika nivåer och det standardiserade kursutbudet finns presenterade under respektive flik ovan.

För att förstå hur en pump fungerar, måste man också förstå hur pumpen samverkar med och påverkas av övriga komponenter i systemet. Man behöver kunskap om olika pumpars funktion, man behöver känna till grundläggande samband mellan tryck och flöde och vilka faktorer man måste ta hänsyn till i pumpat media. Allt hänger nämligen ihop! Pumpar, tankar, rörledningar och ventiler påverkar, motverkar och samverkar och sätter gemensamt de driftsförhållanden man måste ta hänsyn till. Problem medför kostnader, kostnader som kan undvikas eller reduceras om vi ger pumparna rätt förutsättningar från början eller finjusterar efter hand. Genom att utbilda medarbetare ger man dem rätt förutsättningar att undvika misstag, förbättra livslängden på maskiner och minska kostnaderna för underhåll och drift. Att gå en pumpkurs är en investering i den egna verksamheten som rätt förvaltad återbetalar sig mångfalt.

Anpassade Pumpkurser

Deltagarnas behov och målsättning med utbildningarna varierar. Vi erbjuder därför pumpkurser med olika inriktning och nivå, beroende på de applikationer och produkter ni tillverkar och på den typen av pumpar ni har. Vi tar självklart också hänsyn till individens förkunskaper och kan anpassa kursen efter ert behov från en praktisk inriktning till renodlade teoretiska kurser.

Vi erbjuder utbildningar

  • Tillsammans med etablerade utbildningsinstitut eller
  • I egen regi

Alltid i ändamålsenliga lokaler eller på plats hos Er.

Den gemensamma målsättningen för alla våra kurser är att fylla de kunskapsluckor som finns och utveckla individens känsla för pumpar och pumpsystem oavsett förkunskaper.

Kontakta oss genom att klicka på länken! Jag vill ha mer information >>>

Anpassade kurser efter ert behov och kunskapsnivå

Med etablerade utbildningsinstitut eller egen regi

Kurser kan hållas på plats eller på distans digitalt

Många av våra deltagare rekommenderar kurserna till en kollega

Foton från kurser

Om kursledaren Mats björkner

Mats Björkner
Utbildare

Över 75 genomförda kurser, 500+ nöjda deltagare

Mats har genomfört närmare hundra kurser som kursledare inom pumpar och pumpsystem. Uppdragsgivarna representeras framförallt av olika processindustrier, kommunala bolag inom VA samt fjärrvärmeverk. En majoritet av kurserna har genomförts i Sverige men ett flertal kurser har även genomförts i Norge, England och USA.

På meritlistan finns bl.a. genomförda konsultuppdrag för optimering av pumpsystem och pumpstationer. Utveckling från ax till limpa (konstruktion, prestandatest och produktion) av specialanpassade centrifugalpumpar. Ett antal opartiska haveriutredningar. Föreläsare inom området på diverse mässor och event.

SÅ TYCKER KURSDELTAGARNA

Vi har anlitat Mats som kursledare sedan mer än tio år tillbaka här på SIFU (tidigare Teknoligisk Institut). Han har genomfört över tjugo kurser för oss och han är en mycket uppskattad föreläsare. Han får genomgående högsta betyg av kursdeltagarna för sin tekniska fackkunskap och förmåga att presentera och lära ut, såväl på det praktiska som det teoretiska inom området.
Johan Ottosson
SIFU

Boka kurs

Intresseanmälan

*” anger obligatoriska fält

(Vilken kurs är ni intresserade av?)

Kontaktinformation

DD streck MM streck ÅÅÅÅ