Våra pumpkurser spänner mellan praktik och teori på olika nivåer och det standardiserade kursutbudet finns presenterade under respektive flik ovan.

Pumpkurser

pumpkurs_aniFör att förstå hur en pump fungerar, måste man förstå hur pumpsystemet och sambanden i ett tryck- och flödessystem påverkar driften. Man behöver kunskap om olika pumpars funktion och känna till vilka faktorer man måste ta hänsyn till i pumpat media. Allt i pumpsystemet hänger nämligen ihop! Pumpar, tankar, rörledningar och ventiler påverkar, motverkar och samverkar ihop med pumpat media och sätter gemensamt de driftsförhållanden man som pumpägare måste ta hänsyn till. Problem som medför kostnader är vanliga men de kan reduceras med kunskaper om hur vi förebygger och undviker dem, det gäller bara att känna till hur. En utbildning är inte bara en investering i personalen, det är även en investering i den egna verksamheten eftersom kompetensen, rätt förvaltad, snabbt betalar tillbaka investeringen mångfalt.

Vi anpassar Pumpkurser till ert behov

Deltagarnas behov och målsättning med utbildningarna varierar. Vi erbjuder därför pumpkurser med olika inriktning och nivå, beroende på de applikationer och produkter ni tillverkar och på den typen av pumpar ni har. Vi tar självklart också hänsyn till individens förkunskaper och kan anpassa kursen efter ert behov från en praktisk inriktning till renodlade teoretiska kurser.

Vi erbjuder utbildningar

  • Tillsammans med etablerade utbildningsinstitut eller
  • I egen regi

Alltid i ändamålsenliga lokaler eller på plats hos Er.

Den gemensamma målsättningen för alla våra kurser är att fylla de kunskapsluckor som finns och utveckla individens känsla för pumpar och pumpsystem oavsett förkunskaper.

Kontakta oss genom att klicka på länken! Jag vill ha mer information om Pumpportalens utbildningar >>>