Kapitel

Val av axelkoppling för pumpar

Vid val av axelkoppling för pumpar är det viktigt inte minst av kostnadsskäl att, om den inte redan finns, skapa en vettig internstandard, som med ett fåtal typer täcker de flesta kopplingsbehoven inom ett företag eller en anläggning.

För vertikala pumpar, eller kompakt monterade pumpar, monteras drivmotorn ofta på pumpen med flänsförband. Axlarnas position bestäms då av styrspår i flänsarna och tillverkningsnoggrannhet styr axlarnas uppriktningsförhållande, för sådana pumpar används ofta styva axelkopplingar.

För horisontella pumpar med fri axelända, måste motoraxeln och pumpaxeln riktas till lämplig tolerans och en flexibel axelkoppling erfordras. Flexibla kopplingar överför alltså drivmomentet från drivmotor till pumpaxel med en tolerans för vinkelfel och parallellfel (läs mer om detta i avsnittet i kapitel 6.12 Axlars Uppriktning).

Många kopplingstillverkare uppger en uppriktningstolerans för flexibla axelkopplingar som grundas på kopplingstyp och storlek. Toleransen är varvtals och storleksberoende och bör därför väljas utifrån vilka laster maskinerna klarar, snarare än de laster som är begränsande för respektive axelkoppling.

Finns inte någon standard eller skall en ny standard utarbetas, bör följande faktorer beaktas.

 • Typ av koppling
  • Ej urkopplingsbar
  • Urkopplingsbar
  • Vridmomentbegränsande
 • Typ av rörelse
  • Radiell och axiell förskjutning
  • Vinkelbrytning
 • Krafter och moment
  • Vridmoment
  • Böjmoment
  • Axiella och radiella krafter
 • Driftfaktorer
  • Startfrekvens
  • Inkopplingsfrekvens
  • Drifttid
  • Omgivningstemperatur
  • Masströghetsmoment
  • Beräkningsmetoder
 • Varvtal
  • Balansering
 • Dimensioner, vikt
  • Axelhål
  • Utrymme
 • Miljö
  • Korrosiv
  • Slitande
  • Temperatur
  • Explosiv
 • Uppställning och demontering
  • Horisontella eller vertikala axlar
  • Uppriktning
  • Passningar
 • Utbytbarhet
  • Lätt att byta förslitningselement
 • Livslängd
  • Faktorer som påverkar
 • Kostnad
  • Faktorer som påverkar totalkostnad