Kapitel

Roterande plantätningar för pumpar

Roterande plantätningar, eller mekaniska tätningar som de också kallas, monteras på pumpaxeln mot pumphuset och sker genom att ett roterande plan med optisk planhet tätar med en vätskefilm emellan mot ett stationärt plan. Mellan den roterande ringen och axeln, stationära ringen och glanden, görs avtätning med något slag av elastomer såsom o-ringar, v-ringar etc.

En av de stora fördelarna med denna typ av tätning är att den inte sliter axeln eller fodret. Figur 5.16 visar en enkel roterande plantätning med komponenter.

Figur 5.16 Roterande enkel plantätning

Figur 5.16 Roterande enkel plantätning

Komponenter:

  1. Stationär tätningsring avtätad med o-ring.
  2. Roterande tätningsring avtätad med o-ring som medger axiell rörlighet vid slitagekompensering.
  3. På själva tätningsytorna ställs höga krav på ytfinhet och tillverkningsprecision.
  4. Roterande fjäder med uppgift att hålla samman tätningsytorna och driva den roterande delen.

Andra fördelar med plantätningar, mekaniska tätningar, jämfört med packbox är

  • lägre mekaniska förluster
  • minimalt läckage
  • mindre underhåll
  • bättre förmåga att klara höga tryck
  • klarar höga varvtal

Planheten i slitytorna skall vara av mycket hög klass, figur 5.17 och ytdjupet likaså. 2-5 ljuslinjers planhet är ett krav.

Figur 5.17 Ljusmönster vid planhetskontroll med hjälp av optiskt planglas och monokromatiskt ljus – Na-Ljus med en våglängd av 0,5 μm.

Figur 5.17 Ljusmönster vid planhetskontroll med hjälp av optiskt planglas och monokromatiskt ljus – Na-Ljus med en våglängd av 0,5 μm.