Kapitel

Pumphandboken

Pumphandboken innehåller 300 sidor med allt man behöver veta om pumpar. Den är uppdelad på elva kapitel som vart och ett beskriver olika delar om hur olika pumpar fungerar, den behandlar både familjen rotordynamiska pumpar där bl.a. centrifugalpumpar ingår och förträngningspumpar samt hur dessa pumpar bör användas i olika applikationer. Det finns ingen annan svensk källa som är så uttömmande inom pumpar, med pumpar är det dock så att erfarenhet är en viktig faktor, hittar ni inte den information ni söker är ni välkomna att mejla oss så hjälper vi er direkt eller vidarebefordrar er fråga till en lämplig branschkollega. Trevlig läsning!

Handboken ger svar på hur man väljer rätt pump, hur pumpar ska installeras, hur de ska underhållas och hur man bäst anpassar sin pump i olika driftsituationer för att få god pumpekonomi. Du finner också information om materialval, tätningsval, olika regleringsmetoder och hur man genomför en korrekt uppriktning av pumpar. Dessutom finns det specifika kapitel som behandlar drivutrustning och om hur man beräknar pumpsystem bl.a. med avseende tryckfallsberäkningar, enheter och storheter som är vanliga inom pumptekniken och vad som gäller för olika vätskors egenskaper vid olika temperaturer, densitet och viskositet.

Pumphandboken som särtryck

Beställ PumpHandboken här

Pumphandboken kostar 695:- (exkl. moms och frakt)

Behöver mer information om pumpar och pumpsystem, eller saknar du något kontakta Pumpportalen.