Beräkning av pumpsystem

För att dimensionera pumpsystem korrekt behöver man kunna grundläggande energiberäkningar, känna till kritiska tekniska data för de komponenter som ingår och ha kunskap kring de processer man arbetar med. Det är komplicerat och vi erbjuder därför konsulthjälp för industrier som behöver hjälp med det.

På den här sidan har vi sammanställt några verktyg och kalkylmodeller för enklare beräkning av pumpar, ventiler, motorer och tätningar. Varje kategori innehåller detaljerade beräkningshjälpmedel och beskrivningar för hur man räknar på de olika komponenterna. Beräkningsverktygen under respektive kategori eller flik ovan avser att vara till hjälp för att räkna rätt och fatta rätt beslut vid investering av ny utrustning för enskilda pumpar och pumpsystem.

Kalkylerna bygger på generella beräkningsmodeller och noggrannheten på inmatade data. Pumpportalen tar inte ansvar för fel som uppstår vid användandet av beräkningarna.

Vill man göra mer noggranna beräkningar och simuleringar av sina pumpsystem rekommenderar vi att ni kontaktar oss för ett konsultations uppdrag.

Vill ni veta mer om beräkning av pumpar, ventiler och rörledningar rekommenderar vi att ni anmäler er till av våra kurser!

För frågor om beräkning eller kurser – kontakta oss!

Kontaktformulär

*” anger obligatoriska fält

(Namn)
(Företag)
(Position/Tjänst)
(Telefon)
(E-post)
(Meddelande)