<<för beräkning välj kategori ovan>>

Beräkning av viktiga komponenter i pumpsystem

Den här sidan innehåller kalkylmodeller för beräkning av pumpar, ventiler, motorer och tätningar. Varje kategori innehåller detaljerade beräkningshjälpmedel och beskrivningar för hur man räknar på de olika komponenterna. Beräkningsverktygen under respektive kategori eller flik ovan hjälper er räkna rätt och fatta rätt beslut vid investering av ny utrustning för era pumpar och pumpsystem.

Kalkylerna bygger på generella beräkningsmodeller och noggrannheten på inmatade data. Pumpportalen tar inte ansvar för fel som uppstår vid användandet av beräkningarna.

Vill man göra mer noggranna beräkningar och simuleringar av sina pumpsystem rekommenderar vi PIPE-FLO Professional >>> som ger användaren en digital kopia av sitt pumpsystem där driftsfall kan testas och utvärderas på komponentnivå.

Vill ni veta mer om beräkning av pumpar, ventiler och rörledningar?

Pumpportalen genomför kurser för pumpanvändare, ni kan anmäla er för en öppen kurs alternativt håller vi kursen hos er!

För frågor om beräkning eller kurser – kontakta oss!

Kontaktformulär