<<för beräkning välj kategori ovan>>

Beräkning av viktiga komponenter i pumpsystem

Den här sidan innehåller kalkylmodeller för beräkning av pumpar, ventiler och tätningar. Varje kategori innehåller detaljerade beräkningshjälpmedel och beskrivningar för hur man räknar på de olika komponenterna. Beräkningsverktygen under respektive kategori i fliksystemet hjälper er räkna rätt och fatta rätt beslut vid investering av ny utrustning till era pumpsystem.

Vill man göra en omfattande beräkning, simulering eller skaffa sig en god förståelse för hur Ert pumpsystem fungerar rekommenderar vi PIPE-FLO Professional >>>

Kalkylerna bygger på generella beräkningsmodeller och noggrannheten på inmatade data. Pumpportalen tar inte ansvar för fel som uppstår vid användandet av beräkningarna.

Vill ni veta mer om beräkning av pumpar, ventiler och rörledningar?

Pumpportalen genomför kurser för pumpanvändare, ni kan anmäla er för en öppen kurs alternativt håller vi kursen hos er!

För frågor om beräkning eller kurser – kontakta oss!

Kontaktformulär