Kapitel

Pumpkopplingars livslängd

Pumpkopplingars livslängd påverkas av en mängd olika faktorer, som varierar med kopplingens konstruktion. En faktor, som påverkar framför allt kopplingar med gummielement, är den omgivande miljön.

En bågtandkopplings livslängd beror till stor del på hur smörjningen sköts och att rätt smörjmedel med hänsyn till omgivningstemperatur etc används.

Uppriktningen påverkar livslängden för alla kopplingar, oavsett konstruktion och fabrikat.

För vissa typer av installationer kan det vara lämpligt att kopplingen utformas så att en viss nödmedbringning sker, om ett element går sönder i den.

För andra installationer kan det vara nödvändigt med en vridmomentbegränsande koppling med brytande funktion.

Regelbundet återkommande tillsyn och kontroll av uppriktningen och flexibla element enligt tillverkarens rekommendationer är viktig. Det är väsentligt, att sådana instruktioner hamnar hos rätt personal. Tyvärr saknas ofta metod eller regel för att bedöma förslitningsgraden.

Pumpkopplingar kostnader

Ett bra sätt att jämföra pumpkopplingar kostnadsmässigt är att ställa priset i relation till det vridmoment och dimensioneringsområde på på axeltappar som kopplingen klarar. En och samma pumpaxel kan t.ex. användas för ett momentområde på 1:20 vilket ibland innebär att axeldimensionen och inte momentet är dimensionerande vid kopplingsvalet. Dessutom är motoraxeln ofta större än motsvarande pumpaxel, motoraxeln är dimensionerad för böjning och pumpaxeln i första hand för vridning. Detta kan betyda ytterligare en storlek större på kopplingen.