Kapitel

Typ av koppling för pumpar

Ej urkopplingsbara kopplingar behåller efter monteringen en mer eller mindre flexibel men obruten överföring av rotationsrörelsen. Förbandet löses endast i samband med demontering för reparation el. dyl.

De vanligaste typerna av koppling för pumpar är någon form av flexibla kopplingar, som kan ta upp kvarstående fel från uppriktning. Det finns dock exempel på användningsområden för fasta kopplingar. Ett exempel är skålkoppling, som används för att underlätta demontering.

Figur 6.1 Exempel på skålkoppling

Ett annat är långaxliga pumpar och omrörare – figur 6.2 – där man av utrymmesskäl vid demontering måste ”skarva” axeln. Tillverkningstekniska skäl gör också att man vill ”skarva” långa axlar. Den vanligaste kopplingen för dessa fall är skiv- eller flänskopplingen.

Figur 6.2 Långaxlig pump

För att underlätta demontering och service på maskinerna är en s k ”spacer”-koppling att föredra, figur 6.3. Genom att demontera kopplingen kommer man åt att arbeta med respektive maskin utan att behöva flytta dessa.

Figur 6.3 Förenklad demontering med spacer-koppling

För speciella pumpinstallationer används urkopplingsbara och vridmomentbegränsande kopplingar. Exempel är centrifugalkopplingar för avlastad start vid användning av en direktstartad kortsluten motor. Hydrodynamiska kopplingar kan användas för avlastad start och varvtalsreglering, se vidare avsnitt 8.13.