Kapitel

Kontinuerlig reglering av pumpar

Reglerprinciper

För de flesta pumpanläggningar måste flödet kunna regleras kontinuerligt. Regleringen sker då i allmänhet automatiskt efter någon av principerna upptagna i tabell 8.2, vilka nästan helt bestäms efter den aktuella processen och i stort är oberoende av hur pumpen regleras.

Några principer för reglering av pumpanläggningar

Tabell 8.2 Några principer för reglering av pumpanläggningar

Tabell 8.2 Några principer för reglering av pumpanläggningar

Reglermetoder för pumpar

Generellt kan pumpars prestanda regleras på många sätt, se tabell 8.3.

De klassiska metoderna med strypning, shuntning och i någon mån start-stopp-körning kan ur energiförbrukningssynpunkt jämställas med bilkörning med gaspedalen ständigt i botten och fartreglering enbart med bromspedalen.

Vid de övriga metoderna förändras pumpens prestanda inkluderande pumpens effektförbrukning inom pumpaggregatet eller genom en variabel fyllning – snäckpump och deplacementreglering. Som framgår av tabell 8.3 är endast varvtalsregleringen generellt användbar dvs den kan användas för alla sorters pumpar från minsta doseringspump med effektbehov från 10-100 W till de allra största pumpaggregaten i kraftverk med effektbehov 20 000 till 50 000 kW.

Det möter inget hinder att olika metoder kombineras med varandra t ex parallellkörning av flera enheter med kontinuerlig reglering erhållen genom strypreglering eller varvtalsreglering.

Reglermetoder för pumpar

Tabell 8.3 Reglermetoder för pumpar

Tabell 8.3 Reglermetoder för pumpar

Val av optimal metod kräver stor erfarenhet och ofta ingående både ekonomiska och processtekniska analyser. Ibland måste även speciella problem beaktas som t ex ljudnivå från ventiler vid strypreglering. För sådana speciella reglermetoder som ställbara skovlar och förrotation hänvisas till speciallitteratur.