Kapitel

Vattenautomater

Vattenautomater används för dricksvattenförsörjning till, hushåll, sommarstugor och mindre lantgårdar. Vatten tas normalt från en brunn med en sughöjd för pumpen på 3-7 m.

Pumparnas volymflöde och tryckhöjd är avpassad för 1 till 3 tappställen kopplade till vattenautomaten med förhållandevis korta rörledningar eller slangar.

En vattenautomat är uppbyggd av en självsugande centrifugalpump eller vätskeringstyp, en elmotor, en hydrofor eller vanligen en membranförsedd tryckcell och automatik.

Automatiken ombesörjer start av pumpen, när trycket sjunker p g a vattentappning, och stopp, när tryckcellen har fyllts med motsvarande tryckökning. På marknaden finns många olika fabrikat och utföranden – figur 3.55.

Vid anskaffning bör ljudnivå beaktas liksom även att vattenautomatiken uppfyller gällande elektriska bestämmelser – t ex S-märkning.

Figur 3.55 Vattenautomater – några olika utföranden.

1. Foke Pump AB 2. Täljepump 3. Robota AB 4. Terratest AB
5. Gustavsbergs Fabr. AB 6. Siemens AB