Kapitel

Standardpumpar enligt ISO

Standardpumpar enligt ISO, även kallade ISO pumpar är standardpumpar enligt det internationella standardiseringsorganet ISO, som har utfärdat en standardrekommendation, ISO 2858, för horisontella centrifugalpumpar i tryckklass PN 16 (max tryck 1,6 MPa).

Standardiserat är samtliga anslutningsdimensioner, figur 3.70, och prestanda. Dessa täcker uppfordringshöjden 5-140 m och volymflödet 3-300 m³/h.

Bortsett från specialpumpar för olika ändamål täcker standardpumpar enl. ISO c:a 80 % av alla behov inom området för centrifugalpumpar.

Figur 3.70 Standardpump enl. ISO. De med pilar angivna måtten och flänsdimensioner är normerade.

ISO-pumparnas konstruktiva uppbyggnad är s k ”back pull-out’ – figur 3.71 – dvs demontering av pumprotorn sker på motorsidan efter att motorn eller vanligen en distansdel i axelkopplingen demonterats.

Konstruktionen är vidare baserad på ett byggsatssystem med 3-4 lagringar omfattande axel med lagerhus, axeltätningselement m m.

De flesta fabrikanter – minst ett trettiotal i Europa – har alla ett omfattande leveransprogram beträffande materialkvaliteter och axeltätningar. Det finns till och med tätningslösa pumpar med ISO-inbyggnadsmått och prestanda.

Det bör observeras, att ISO-normen omfattar enbart dimensioner och prestanda, varför även en kvalitativt tvivelaktig konstruktion kan uppfylla normen. Vid upphandling bör därför komplettering ske med hänvisning till någon kvalitetsnorm eller åtminstone bör vissa minimikrav anges för axelnedböjningar och kullagerlivslängder.

Figur 3.71 Back pull-out konstruktion.