Kapitel

Polomkopplingsbar asynkronmotor

Asynkronmotorer i specialutförande med omkoppling av poltal kan utnyttjas för pumpreglering. Pumpvarvtal omvänt proportionella mot poltalet erhålls – se kapitel 7.

Ur kostnadssynpunkt är variation med en faktor 2 gynnsammast, som då ger pumpvarvtal t ex 750/1500 eller 1500/3000 r/min, men andra steg kan åstadkommas. Pumpprestanda förändras efter affinitetslagarna, se avsnitt 8.11.

Reglering med polomkoppling är särskilt gynnsamt, när systemkurvan har enbart rörfriktionsförluster enligt figur 8.10 t ex cirkulationsanläggningar.

Exempel på prestandaändring genom polomkoppling 750/1500 r/min

Figur 8.10 Exempel på prestandaändring genom polomkoppling 750/1500 r/min

 

Figur 8.10 Exempel på prestandaändring genom polomkoppling 750/1500 r/min. I detta fall halveras flödet vid omkoppling till 750 r/min.