Kapitel

3.6.12 Pumpar av plast

Pumpar av plast, plastpumpar, kommer framför allt till användning vid pumpning av syror, alkalier och korrosiva saltlösningar. För olika plastmaterials korrosionsbeständighet och hållfasthet ges en översikt i avsnitten 5.2 resp. 5.3.

På grund av plastmaterialens hållfasthetsegenskaper måste större plastpumpar som regel förses med en yttre bärande konstruktion för avlastning av rörledningskrafter och för att ta upp krafter från vätsketrycket – figur 3.76. För mindre pumpar och vid plastmaterial med särdeles god hållfasthet kan den bärande stagningen utelämnas.

Till följd av de besvärliga vätskorna måste stor omsorg ägnas åt axeltätningen och dess inbyggnad. Uppbyggnaden i stort överensstämmer oftast med den för ISO-normpump.

Figur 3.76 Pump av plast med yttre bärande stagning.

Applikationer

Pumpar av plast, plastpumpar, används i första hand i svåra miljöer eller till vätskor som angriper metalliska material. De är vanligare inom jordbruk, både för djuruppfödning och odling av grödor, även mejerier, bryggerier och destillerier använder plastpumpar i större utsträckning samt kemiska industrier.

Specifikationer

Viktiga specifikationer att ta hänsyn till när det gäller plastpumpar är, förutom de vanliga egenskaperna för pumpar, den pumpade vätskans temperatur, omgivningstemperatur och andra faktorer som kan påverka pumpens driftstemperatur, eftersom plastens hållfasthet påverkas radikalt beroende på dess temperatur.