Integritetspolicy – pumpportalen.se

Denna policy förklarar hur vår webbplats pumpportalen.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har samt hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats.

Vi anser att skyddet för personuppgifter är viktigt och strävar efter att utforma vår webbplats med respekt för besökarnas integritet. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används
 2. Hur behandlar ni mina personuppgifter?
 3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?
 4. Vem delar ni mina uppgifter med?
 5. Var behandlar vi dina uppgifter?
 6. Vilka rättigheter har jag?
 7. Hur använder jag mina rättigheter?
 8. Ändringar i denna policy
 9. Vem är personuppgiftsansvarig?

1. Personuppgifter vi samlar in och hur de används

Personuppgifter är uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar namn, adress, e-postadress och telefonnummer som lämnas till oss via kontaktformulär på webbplatsen. Personuppgifterna behandlas för att vidta begärda åtgärder som att besvara frågor eller skicka material. Personuppgifterna kan även komma att användas för direkt marknadsföring till mottagare i deras yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten samt andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Vid besök på webbplatsen och vid nedladdning av dokument behandlar vi automatiskt information som under vissa förutsättningar kan utgöra personuppgifter. Det gäller uppgifter om tid, datum, nedladdad fil, filens storlek, volym på överförda data, webbläsare, språkinställningar, operativsystem, refererande domän och IP-adress.  Ändamålet med behandlingen av denna typ av information är att tillhandahålla en intressant, säker och användarvänlig webbplats.

 • Laglig grund

Den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter är ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter, att kommunicera med kunder, leverantörer och andra intressenter samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats. I vissa fall är den lagliga grunden att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran av den som lämnat personuppgifterna innan ett avtal träffas. När det gäller så kallade cookies är den lagliga grunden samtycke. Närmare information om denna behandling framgår av avsnittet om cookies och liknande tekniker nedan.

 • Lagringstid

Generellt så sparar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi raderar även personuppgifter om du begär att de ska tas bort eller om vi får kännedom om att personuppgifterna som vi behandlar är inaktuella.

 • Överföring till tredje part

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till oberoende tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. De mottagare som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter är närstående företag som andra företag inom vår koncern och våra leverantörer inom områden som informationssäkerhet, IT, frakt och logistik, ekonomi och marknadsföring. Vi säljer inte dina personuppgifter eller låter någon tredje part av andra skäl använda personuppgifter som lämnats till oss för sina egna syften. Undantag är viss teknisk information som under särskilda förutsättningar delas med tredje part enligt nedan.

 • Säkerhet

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära integritetsrisker. De personuppgifter som lämnas via formulär på vår webbplats skyddas med hjälp av kryptering under överföring till våra servrar.

 • Överföring till länder utanför EU/ESS

Normalt behandlar vi endast personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter och teknisk information kan dock i vissa situationer komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Undantagsvis kan personuppgifter även, efter det att vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder, komma att överföras till mottagare utanför EU/EES som saknar adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

 • Rättigheter rörande personuppgifter

Du har rätt att på begäran och utan onödigt dröjsmål få tillgång till dina personuppgifter, att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har vidare rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad och att få dina personuppgifter överförda till någon annan. Slutligen har du rätt att begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Om du har frågor eller inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en möjlighet att kontakta behörig tillsynsmyndighet.

 • Ändringar

Denna Integritetspolicy uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om det har skett några förändringar innan webbplatsen används.

 • Länkar

På vår webbplats förekommer det ibland länkar till andra webbplatser. De webbplatserna står normalt inte under vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy därför uppmanas du att ta del av webbplatsens integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter.

2. Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

 • Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

3. Hur är det med cookies och liknande tekniker?

När du besöker vår webbplats får du ange om du samtycker till cookies som bland annat används i syfte att identifiera dig som återkommande besökare, analysera användningen av vår webbplats, sammanställa en profil över dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser på andra webbplatser och ge dig tillgång till tredjepartstjänster.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik och för att hålla reda på dina val när du loggar in. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Namn: CookieLawInfoConsent
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-advertisement
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-analytics
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-functional
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-necessary
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-others
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: cookielawinfo-checkbox-performance
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: viewed_cookie_policy
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 år
Syfte: Funktion

Namn: count
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 10 år
Syfte: Funktion

Namn: subscriber
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 10 år
Syfte: Funktion

Namn: _ga
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 2 år
Syfte: Statistik

Namn: _gat
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 minut
Syfte: Prestanda

Namn: _gid
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 1 dag
Syfte: Statistik

Namn: CONSENT
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 2 år
Syfte: Statistik

Namn: VISITOR_INFO_LIVE
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: 5 månader 27 dagar
Syfte: Reklam

Namn: YSC
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: inom session
Syfte: Reklam

Namn: yt.innertube::nextId
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: för evigt
Syfte: Reklam

Namn: yt.innertube::requests
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: för evigt
Syfte: Reklam

Namn: yt-remote-connected-devices
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: för evigt
Syfte: Reklam

Namn: yt-remote-device-id
Domän: pumpportalen.se
Lagringstid: för evigt
Syfte: Reklam

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

4. Vem delar ni mina uppgifter med?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

5. Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

6. Vilka rättigheter har jag?

 • Rätt till tillgång  

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är kostnadsfri att begära.

 • Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

 • Rätt att bli raderad  

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

 • Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

 • Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

 • Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

 • Rätt att återkalla samtycke 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för informationsförmedling genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

 • Rätt att lämna klagomål 

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

7. Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

8. Ändringar i denna policy

Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på webbsidan pumpportalen.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det krävs, be om ditt samtycke.

 • Vem är personuppgiftsansvarig?

Pumpportalen (PROCESS CONTACT SCANDINAVIA AB org. nr 556464-0596) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Hur kontaktar du oss?

pumpportalen.se har en ansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post till info@pumpportalen.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2022-07-04