Kapitel

Inom gruppen övriga pumpar sorteras pumpar med sådan konstruktion eller utföranden som inte låter sig inordnas i varken huvudgrupperna centrifugalpumpar (rotordynamiska pumpar), förträngningspumpar eller vätskeringpumpar.

Till övriga pumpar räknas bl.a

  • Strålpumpar
  • Mammutpumpar
  • Fatpumpar
  • Snäckpump
  • Pitotrörspump