Kapitel

Driftsförhållanden för pumptätningar

Driftsförhållanden för pumptätningar avser de tryck som verkar mot pumptätningen. Generellt klarar plantätningar, eller mekaniska tätningar, att täta av ett högre tryck än tätningar av packbox typ. Dessutom klarar de högre hastigheter, dvs varvtal. Trycket på pumptätningen består dels av inloppstrycket, dels av pumpens tryckuppsättning.

Gemensamt för tätningsmetoderna är att tillståndet i tätningsläget, figur 5.8, är avgörande för tätningskonstruktionen.

Tillståndet där beskrivs av:

  • Pumpmediet med eventuella föroreningar.
  • Tryck – Trycket vid axeltätningen pt kan beräknas på följande sätt:

pt = pi + pd (Ekv 5.1)

Där
pi = Inloppstrycket till pumpen, dvs vid pumpen sugstuts
pd = Tryckskillnad inuti pumpen mellan inlopp och tätningsläge, vilket varierar med olika pumphjulsutformningar.

För pumphjul med enkelsidigt inlopp med normal axialkraftsbalansering med hjälp av baksideskovlar eller spalt med avlastningshål gäller att att pd ≈ 0,3 x pumpens uppfordringshöjd.

Figur 5_8 Tryckförhållanden i en centrifugalpump

Figur 5.8 Tryckförhållanden i en centrifugalpump

  • temperatur, som kan avvika från det pumpade mediet genom olika kylnings- eller spolarrangemang.
  • periferihastighet på axel.

Trycket i tätningsläget p och periferihastigheten v brukar kombineras till ett pv-värde helt analogt med glidlagerberäkningar. Samtidigt utgör pv-värdet ett mått på utvecklat friktionsvärme i tätningen. Temperaturen i själva tätningsytorna, blir beroende av friktionsvärmen, vätsketemperaturen och värmebortledningen.