Kapitel

Kavitationsbeständiga material i pumpar

Då kavitation uppträder i en pump, slår de bildade ångblåsorna samman – imploderar – med lokala tryckstegringar på upp till 10 000 MPa som följd. Implosioner i närheten av en begränsningsyta i en pump ger en ”hamrande” belastning på ytan med följd att material framgent lossnar. Utseendet på kaviations skador är därför ganska typiskt – figur, 4.13. Ytan får ett taggigt och svampaktigt utseende, som är begränsat till de zoner i en pump, där låga tryck kan uppträda.

Figur 4_13 bronshjul

Figur 4.13 Pumphjul med kavitationsskador.

Om kavitationsskador har uppstått i en pump skall i första hand NPSH i anläggningen förbättras genom att:

  • Öka tillgänglig tillrinningshöjd eller minska sughöjd
  • Sänka temperaturen hos vätskan före pumpinloppet genom direkt eller indirekt kylning.

Om detta ej låter sig göra eller om kavitationsförloppet medvetet användas för reglering, som för vissa kondensatpumpar, måste kavationsbeständiga material användas. Urval kan därvid ske med ledning av resultat från omfattande experimentserier – figur 4.14. Som denna figur visar dröjer det en viss tid innan kavitationsskador börjar att uppträda. Förloppet påminner om inkubationstid för vissa infektionssjukdomar.

Olika materials beständighet mot kavitation

Figur 4.14 Olika materials beständighet mot kavitation.