Kapitel

Felsökning av pumpar

Felsökning av pumpar är ett omfattande område men i huvudsak kan man dela upp problemområden som mekaniska, hydrauliska eller driftsrelaterade. Det finns väldigt många olika typer av pumpar att ta hänsyn till, alla med sina egenheter.

Pumparna är dessutom en del i en applikation, där de alla har sina generella såväl som speciella förutsättningar som omfattar bl.a. egenskaper hos vätskor, omgivande faktorer som temperatur m.m. samt hela pumpsystemets utformning och de hydrauliska förutsättningar som råder.

Det finns helt enkelt för många variabler för att man skall kunna upprätta en heltäckande guide för felsökning av pumpar, men ett första steg kan vara att följa mallen nedan:

Felsöknings guide

Symptom : Möjlig orsak

 • Otillfredsställande flöde
  • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20
 • Otillfredsställande tryck/uppfordringshöjd
  • 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 20
 • Hög strömförbrukning
  • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 26
 • Tätningsläckage
  • 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28
 • Frekventa tätningshaverier
  • 1, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • Höga vibrationer / oljud
  • 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25
 • Kort lagerlivslängd
  • 1, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30
 • Varmgång i pumplager
  • 1, 7, 11, 15, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 32

Möjlig orsak

 1. Luftläckage, luftinträngning
 2. Hinder i sugledningen
 3. Otillfredsställande pumpsumps konstruktion
 4. För lågt varvtal
 5. För högt varvtal
 6. Felaktig rotationsriktning
 7. För litet pumpflöde
 8. För stort pumpflöde
 9. Förändring av densitet
 10. Förändring av viskositet
 11. Kavitation
 12. Läckage (omfattande) i rörkopplingar
 13. Främmande objekt i pumphjulet
 14. Löst pumphjul
 15. Uppriktningsfel
 16. Ostyvt fundament eller bottenplatta
 17. Böjd pumpaxel
 18. Kontakt mellan pumphjul och slitring
 19. Skadade eller slitna lager
 20. Skadat pumphjul
 21. Sliten eller skadad pumpaxel vid axeltätning/packbox
 22. Packbox installerad felaktigt
 23. Felaktig tätningstyp
 24. Kast (större) på pumpaxeln
 25. Obalanserad koppling eller pumphjul
 26. Packbox glanden för hårt åtdragen
 27. Felaktigt spel (för stort) i bussning till packboxen
 28. Smuts eller partiklar i pumpad vätska
 29. Kylvatten haveri för lager
 30. Otillfredsställande lagerkylning
 31. Hög omgivande temperatur
 32. Hög temperatur på pumpat media