Kapitel

Felsökning av pumpar

Felsökning av pumpar är ett omfattande område men i huvudsak kan man dela upp problemområden som mekaniska, hydrauliska eller driftsrelaterade. Det finns väldigt många olika typer av pumpar att ta hänsyn till, alla med sina egenheter.

Pumparna är dessutom en del i en applikation, där de alla har sina generella såväl som speciella förutsättningar som omfattar bl.a. egenskaper hos vätskor, omgivande faktorer som temperatur m.m. samt hela pumpsystemets utformning och de hydrauliska förutsättningar som råder.

Det finns helt enkelt för många variabler för att man skall kunna upprätta en heltäckande guide för felsökning av pumpar, men ett första steg kan vara att följa mallen nedan:

Felsöknings guide

Symptom : Möjlig orsak

 • Otillfredsställande flöde
  • 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 20
 • Otillfredsställande tryck/uppfordringshöjd
  • 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 20
 • Hög strömförbrukning
  • 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 26
 • Tätningsläckage
  • 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28
 • Frekventa tätningshaverier
  • 1, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • Höga vibrationer / oljud
  • 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25
 • Kort lagerlivslängd
  • 1, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30
 • Varmgång i pumplager
  • 1, 7, 11, 15, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31, 32

Möjlig orsak

1. Luftläckage, luftinträngning

2. Hinder i sugledningen

3. Otillfredsställande konstruktion av pumpsumpen

4. För lågt varvtal

5. För högt varvtal

6. Felaktig rotationsriktning

7. För litet pumpflöde

8. För stort pumpflöde

9. Förändring av densitet

10. Förändring av viskositet

11. Kavitation

12. Läckage (omfattande) i rörkopplingar

13. Främmande objekt i pumphjulet

14. Löst pumphjul

15. Uppriktningsfel

16. Ostyvt fundament eller bottenplatta

17. Böjd pumpaxel

18. Kontakt mellan pumphjul och slitring

19. Skadade eller slitna lager

20. Skadat pumphjul

21. Sliten eller skadad pumpaxel vid axeltätning/packbox

22. Packbox installerad felaktigt

23. Felaktig tätningstyp

24. Kast (större) på pumpaxeln

25. Obalanserad koppling eller pumphjul

26. Packbox glanden för hårt åtdragen

27. Felaktigt spel (för stort) i bussning till packboxen

28. Smuts eller partiklar i pumpad vätska

29. Kylvatten haveri för lager

30. Otillfredsställande lagerkylning

31. Hög omgivande temperatur

32. Hög temperatur på pumpat media