Kapitel

Material och materialval är en viktig del vid valet av pumpar och pumpkomponenter.

Materialförluster genom korrosion i vårt samhälle uppgår totalt till mycket stora belopp, populärt kan detta uttryckas som att produktionen från vart 5:e stålverk direkt övergår i rost.

Materialproblemen inom pumpområdet har i allmänhet en helt annan prägel än enbart vanlig rostning genom den komplicerade inverkan, som sker från den pumpade vätskan.