Kapitel

Rotordynamiska pumpars grunder

Rotordynamiska pumpar är vad vi i dagligt tal kallar centrifugalpumpar. I gruppen rotordynamiska pumpar definieras pumparna i olika klasser enligt internationell standard enligt Centrifugal, Mixed Flow och Axial Flow.

I Sverige brukar vi samlingsnamnet centrifugalpumpar för Radiella centrifugalpumpar (engelskans Centrifugal), Halvaxiella centrifugalpumpar (engelskans Mixed Flow) och Axiella centrifugalpumpar (Axial Flow) som även kallas Propellerpumpar.

pumphjulstyper

Uppdelningen av de olika kategorierna kan ofta göras genom olikheterna i pumphjulets utförande och vätskans flöde genom pumpen, som åskådliggörs i illustrationen ovan.

Det finns dock ingen definition på konstruktionen som särskiljer vilken kategori pumpen tillhör, i praktiken kan pumparna i de olika underkategorierna, centrifugalpumpar, ha horisontella eller vertikala pumpaxlar, olika typer av axeltätningar, olika drivutrustningar med fast eller variabelt varvtal. Indelningen sker därför istället utifrån pumpens specifika varvtal.

I kapitlet 3.2 finns underkapitel som förklarar Rotordynamiska pumpars grunder:

  • 3.2.1 Uppfordringshöjd
  • 3.2.2 Förluster och verkningsgrader
  • 3.2.3 Eulers ekvation
  • 3.2.4 Pumpkurvor
  • 3.2.5 Pumpars Specifika varvtal
  • 3.2.6 Pumpars Likformighet och Affinitetslagar
  • 3.2.7 Pumpars Axialkrafter och Radialkrafter