Kapitel

Omräkningsfaktorer för pumpar

Plan vinkel

Storhetsbeteckning: α, β, Υ. SI-enhet (supplementenhet): radian (rad). Vanliga multipelenheter: mrad , μrad.

1 Installation

1g = π/200 rad

1° = π/180 rad

1 streck = (1 svenskt militärt streck) = π/3150 rad

1 nyminut =  1 / 100g

1 nysekund= 1 / 100 nyminut

Längd

Storhetsbeteckning l. SI-enhet: meter (m), grundenhet. Vanliga multipelenheter: km, cm, mm, μm.

1 Installation

1 Å (Ångström) = 10↑-10 (tio upphöjt i minus tio) meter

1 svensk verktum = 0,02474 m

1 mil (1 tusendels tum) = 0,001 in

1 astronomisk enhet = 0,149600 10¹² m

1 ljusår = 9,4605 x 10↑15 (tio upphöjt i femton) m

1 parsek = 30,86 x 10↑15 (tio upphöjt i femton) m

Area

Storhetsbeteckning: A = |2 (längd – längd). SI-enhet: kvadratmeter (m2). Vanliga multipelenheter: km2, d m2, cm2, mm2.

1 Installation

1 ar = 100 m²

1 har = 100 ar = 10000 m²

1 tunnland = 4936 m²

Volym

Storhetsbeteckning: V = |3 (längd längd längd). SI-enhet: kubikmeter (m3). Vanliga multipelenheter: d m3, cm3, mm3. Tilläggsenhet: liter (|): 1 | = 0,001 m3 = 1 d m3. Vanliga multipelenheter: hl, cl, ml.

1 Installation

1 registerton = 100 ft² = 2,83168 m³

1 UK fluid ounce, fl oz = 28,4131 cm³

1 US fluid ounce, fl oz = 29,5735 cm³

Tid

Storhetsbeteckning: t. SI-enhet: sekund (s), grundenhet. Vanliga multipelenheter: ms, μs, ns. Tilläggsenheter: dygn (d), timme (h), minut (min).

1 Installation

1 tropiskt år, solår = 31556925,974 s = 365,24219878 d

1 sideriskt år, stjärnår = 31558150 s

Hastighet

Storhetsbeteckning: v = |/t (längd/tid). SI-enhet: meter per sekund (m/s). l samband med fordonshastighet är kilometer per timme (km/h) en vanlig enhet.

Acceleration. Storhetsbeteckning: a = l/t2 (längd/tid i kvadrat). SI-enhet: meter per sekundkvadrat (m/s2).

1 Installation

1 knop (kn) = 1 nautisk mil/h

Acceleration

Storhetsbeteckning a = i/t² (längd/tid i kvadrat). SI enhet: meter per sekundkvadrat (m/s²).

Massa

Storhetsbeteckning: m. SI-enhet: kilogram (kg), grundenhet. Vanliga multipelenheter:μg, g, mg. Tilläggsenhet: ton (t) = 1 000 kg = 1 Mg.

1 Installation

  • Slug = lbfs²/ft (lbf=pound-force, ft=foot)
  • oz = ounce, även kallad ounce avoirdupois (1 ounce troy = 31,1035 x 10³ kg)
  • cwt = hundredweight (UK), i USA long hundredweight
  • ton (UK) kallas i USA long ton

Densitet (täthet, specifik vikt)

Storhetsbeteckning: ρ (roh) = m/V (massa/volym). SI enhet: kilogram per kubikmeter (kg/m³). Tilläggsenheter: kg/dm³, g/cm³.

1 Installation

Kraft

Storhetsbeteckning: F = m – a (massa – acceleration). SI-enhet: newton (N). Vanliga multipelenheter: MN, kN, mN, μN.

1 Installation

Kraftmoment

Storhetsbeteckning: M=F · l (kraft · längd). SI-enhet: newtonmeter (Nm). Vanliga multipelenheter: MNm, kNm, mNm, μNm.

1 Installation

En roterande motoraxel med effekten P(W) och varvtalet n per sekund har ett kraftmoment M.

M = P / 2 π n (Nm)

Tryck, mekanisk spänning

Storhetsbeteckningar: p,σ,τ·p = F/A (kraft/area). SI-enhet: pascal (Pa), 1 Pa = 1 N/m2. Vanliga multipelenheter: GPa, MPa, kPa, mPa, gPa; för spänning dessutom: MN/m2, N/m2, N/mm2. 1MN/m2 = 1 N/mm2.

1 Installation

1 mm vattenpelare ≈ 9,81 Pa

1 tum vattenpelare ≈ 249,09 Pa

1 inch Hg ≈ 3386,4 Pa

Dynamisk viskositet

Storhetsbeteckning η. SI-enhet: Newtonsekund per kvadratmeter(Ns/m2).

1 Installation

Kinematisk viskositet

Storhetsbeteckning: ν = η/ρ (dynamisk viskositet/densitet). SI-enhet: meterkvadrat per sekund (m2/s). Vanlig multipelenhet: mm2/s.

1 Installation

Energi

Storhetsbeteckningar: E, W, Q, L, U beroende av vilket energislag det gäller, arbete, elenergi, värmeenergi, latent energi, inre energi m.fl. E = F ·l (kraft – längd) = U · I · t (elektrisk spänning – elektrisk ström – tid). SI-enhet: joule (J). Vanliga multipelenheter TJ, GJ, MJ, kJ, mJ. Eftersom 1 J = 1 Nm = 1 Ws kan även Nm och Ws användas för energi. Normalt bör dock enheten joule användas för all slags energi.

1 Installation

1 erg = 0,1 x 10↑-6 (tio upphöjt i minus sex) J

Effekt

Storhetsbeteckning: P = W/t (energi/tid). SI-enhet: watt (W). Vanliga multipelenheter: GW, MW, kW, mW, μW; 1 W = 1 Nm/s = 1 J/s.

1 Installation

Volymflöde

Storhetsbeteckning: qv = V/t (volym/tid). SI-enhet: kubikmeter per sekund (m³/s). Vanliga tilläggsenheter: l/s, ml/s.

1 Installation

Temperatur

Absolut temperatur: Storhetsbeteckning: T. SI-enhet: kelvin (K). Celsius-temperatur: Storhetsbeteckning t, enhet: grad Celsius (°C).

1 Installation

*Under preciserade förhållanden

**Värde i °C = 1/1,8 x (värde i °F -32)

Grekiska alfabetet

1 Installation

*Bör uttalas med k-ljud

Sifferstorhets benämning och potenser

1 Installation