Kapitel

Pumptätningar och Axeltätningar

De flesta pumpar behöver en tätning i genomföringen mellan pumpaxel och pumphus. Vissa pumpar, som exempelvis pumpar med horisontellt delade hus med dubbla lagringar har två tätningar, en för varje genomföring. Pumptätningen är utsatt för ett övertryck eller ett vakuum inifrån pumpen, och detta skall tätas av ifrån det atmosfäriska tryck som pumpen står i eller det eventuella tryck från vätskan som pumpen är nedsänkt i. Pumptätningarna är ofta av typen mekaniska plantätningar med två hårdare ytor som tätar av och förhindrar media från ett läcka ut, eller en packbox med en fläta som pressas mellan boxen och pumpaxeln. Pumptätningar består även av andra tätningselement som exempelvis elastomerer som o-ringar eller liknande. Oavsett konfiguration behöver tätningarna anpassas till rådande driftssituation med hänsyn till tryck, temperatur, kemisk resistans, abrasiva eller slitande partiklar och varvtal.

5.1 Allmänt om axel- och pumptätningar

Pumptätningar är det mest utsatta elementen i en pump och det lönar sig att ägna stor uppmärksamhet åt val, installation och underhåll av pumptätningar. Kostnaderna för reservdelar-och reparationsarbete samt läckage- och stilleståndskostnader kan därigenom hållas låga.

Utöver kostnader måste hänsyn tas till miljöförstöring på grund av läckage. Till vätskans giftighet, radioaktivitet eller explosionsbenägenhet och till enbart den otrivsel som en slaskig miljö ger. De normalt använda metoderna för pumptätningar, dvs avtätning av en pumpaxel är:

  • Packbox för allmänna fall, där förhållandevis stort läckage kan tillåtas och kontinuerlig tillsyn förekommer.
  • Enkel plantätning för allmänna fall, där förhållandevis litet läckage och långt serviceintervall krävs.
  • Dubbel plantätning vid förorenade, starkt gashaltiga, giftiga eller vissa varma, kalla vätskor, där mycket litet läckage kan tillåtas.
  • Hermetiskt avtätade pumpar sk. tätningslösa pumpar. Se vidare kapitel 4 och 6.

De tätningar som bygger på friktion kan inte betecknas som helt täta. Packboxar och mekaniska tätningar smörjs och kyls av det pumpade mediat eller av så kallad spärrvätska, en viss mängd kommer att läcka ut i form av vätska eller i gasform. För pumpar av centrifugalpumps typ kan därför endast de pumpar som är utrustade med någon form av hermetisk tätning exempelvis magnetdrivna pumpar sägas vara helt täta.