Kapitel

Doseringspumpar

Doseringspumpar används inom processer där vätska i en viss mängd skall doseras in i ett större vätskeflöde.

Dosering är ofta en tillsats av en kemikalie eller annan vätska i förhållandevis små kvantiteter. På grund av tillsatsernas egenskaper och pris är dosering ofta en fråga om hög noggrannhet. Doseringspumpar väljs därför ofta utifrån pumpens förmåga att över tid, dosera sitt deplacement, enligt önskad mängd och tryck med hög noggrannhet.

Tabell 3.2 ger exempel på några sådana arbetsuppgifter.

Tabell 3.2 Exempel på arbetsuppgifter för doseringspumpar.

De funktioner som därvid krävs av doseringspumpar utgörs av

  • Energiökning
  • Mätning
  • Styrning eller reglering

Mätfunktionen hos en doserpump är indirekt genom val av sådana pumpkonstruktioner, som har sitt volymflöde oberoende av mottrycket dvs förträngningspumpar i allmänhet av kolv-, slang eller membrantyp. Volymflödet varieras då genom variabel slaglängd – figur 3.115 eller variabelt varvtal. När flera olika vätskor skall doseras till samma huvudflöde byggs flera pumpelement samman. För ofta återkommande doseringsfall lagras ”receptet” på hålkort eller hålremsa för numerisk styrning.

Doseringspumpens konstruktion för måttligt aggressiva medier framgår av figur 3.116. För höga tryck införs en mellanvätska t ex en olja enligt figur 3.117, som får verka på ett membran. För begränsning av membranets rörelse finns stödväggar med slitsar på ömse sidor om membranet.

Figur 3.115 Doseringspump av kolvtyp med variabel slaglängd. Genom höjning eller sänkning av den ”Z”-formade vevaxeln ändras slaglängdens storlek.

Figur 3.116 Doseringspump för måttligt korrosiva medier.

Figur 3.117 Doseringspump för höga tryck eller starkt korrosiva medier (inget läckage)