Kapitel

Kavitationens inverkan på pumpars prestanda

Kavitationens inverkan på pumpars prestanda är svår att förutsäga men kavitation påverkar pumpens funktion, livslängd och driftsekonomi.

Kavitationen kan, om den får fortgå under längre tider, orsaka mekaniska skador på pumpen. Dessutom försämras pumpens hydrauliska prestanda med inträdande kavitation. Prestandaförsämringen yttrar sig på olika sätt för pumpar av olika utföranden.

1   Installation

Figur 3.41 Kavitation vid radialpump (nq ~ 20).

I Figur 3.41 (vänstra bilden) återges med heldragna linjer pumpens uppfordringshöjd och verkningsgrad vid kavitationsfri drift. Vidare visas pumpens kavitationskänslighet i form av NPSHerf. Pumpen är av radialtyp med lågt specifikt varvtal (nq = 20). Pumpen tänkes inbyggd i ett system med viss geodetisk sughöjd. När volymströmmen ökar, ökar också NPSHerf och pmin sjunker. Så småningom nås kavitationsgränsen och pumpens prestanda försämras drastiskt (streckade linjer). Den snabba försämringen av prestanda hänger samman med de smala skovelkanaler, som karakteriserar pumphjul med låga specifika varvtal. Skovelns framkant ligger i hela sin utsträckning på ungefär samma diameter och upplever samma hastighetsnivå. Sedan den första ångbildningen en gång skett, krävs endast en liten ökning av volymströmmen för att skovelkanalens hela tvärsnitt skall fyllas med ånga. Pumpen upphör därmed att fungera.

1   Installation

Figur 3.42 Kavitation vid axialpump (nq ~ 200)

Vid axialhjul blir förhållandena annorlunda. Där inträder kavitationen på profilernas sugsidor vid skoveltopparna, där relativhastigheten är störst (Δp störst). Trots ångbildningen vid skoveltoppen finns fortfarande en stor fungerande del av skovelkanalen kvar (figur 3.42). Prestandaförsämringen får därför ett lugnare förlopp vid axialpumpar (propellerpumpar).