Kapitel

Vanliga storheter och enheter inom pumptekniken

 

1 Installation

Anmärkningar

  1. Avser energi utan närmare angivande av formen. Se vidare svensk standard för respektive område.
  2. Enhet som ej ingår i SI men som medtas p.g.a. sin allmänna användning.
  3. Enheten -minut- med beteckning -min- rekommenderas att användas endast i samband med storheten -rotationsfrekvens-.
  4. Om volymflödet gäller -fri luft- vid atmosfärstillstånd kan det efter beteckningen för enhet anges -ANR- (utbytt som -Atmosphére Normale de Reference-, se vidare ISO/R 554§2.2).
  5. 0°C = 273,15K
  6. Energitet är den ökning av nyttig pumpenergi som en pump ger uttryckt i J/kg (energi per massenhet i stället för tryckhöjd i meter). Energiteten anges: Y = H x g där H = tryckhöjd och g=9,81m/s² (lokal mätning).
  7. Se även storheten – energitet-.
  8. Massflöde betecknas i SIS 016146 med qm. Volymflöde betecknas i SIS 016146 med qv.