Kapitel

Spolpumpar

Spolpumpar för spolningsändamål t ex biltvättning finns färdiga aggregat tillgängliga på marknaden. Normala data brukar vara volymflöden omkring 40 liter/min med tryckstegring c:a 1,5 MPa motsvarande en uppfordringshöjd av c:a 150 m.

Pumpdelen utgörs normalt av en eldriven flerstegs centrifugalpump. För att undvika körning med vätskeflödet avstängt, vilket skulle medföra skadlig upphettning av pumpen, ingår i automatiken en s k vätskeströmningsvakt. Denna känner av vätskeströmningen genom systemet och förhindrar pumpkörning vid alltför små vattenflöden. Ett typiskt utförande av spolpumpar framgår av figur 3.69.

Figur 3.69 Spolpump med tillbehör

 1. Avstängningsventil. Erfordras vid översyn av pump eller tillbehör.
 2. Filter med renspropp. Hindrar föroreningar att tränga in i vätskeströmningsvakten.
 3. Vätskeströmningsvakt. Startar och stoppar pumpen automatiskt. Ansluts med 1-fasledning till motorskyddsbrytaren. Pumpen måste arbeta med tillrinningstryck där vakten monteras.
 4. Backventil. Hindrar vattnet att strömma tillbaka i ledningen.
 5. Vakuumventil. Träder i funktion om vattenledningen vid något tillfälle inte förmår leverera den vattenmängd pumpen kräver.
 6. Motorskyddsbrytare. Bryter strömmen till elmotorn och ger larm om fel uppstår. Behövs alltid när vätskeströmningsvakt används.
 7. Manometer. Monteras på pumpens tryckfläns.
 8. Magnetventil. Fuktskyddad. Öppnas och stängs av myntautomaten.
 9. Tappventil. Försedd med vred och slanganslutning.
 10. Högtrycksslang. Om tryckledningen är lång bör en större dimension väljas för att minska tryckfallet i ledningen.
 11. Tvättpistol. Helt gummiklädd och avstängnings- och reglerbar. Kan ställas in mellan hård slagstråle och fin dusch.
 12. Myntautomat. För allmänhetens självbetjäning. Inställbar för 10, 15, 20, 25, 30 och 35 minuter.