Kapitel

Shuntreglering av pumpar

Vid shuntreglering, som också kallas by-pass reglering (se figur 8.18), återleds vätskan från pumpens trycksida till dess sugsida. En säkerhetsventil vid förträngningspumpar arbetar på samma sätt. Bestämning av driftspunkt görs lättast genom att reducera kurvorna för pump och shuntledning till en enda.

Figur 8.18 Shuntreglering.Principschema samt kurvor för pump och schuntledning reducerad till en resulterande kurva.

Vid shuntreglering blir den onödiga effektförlusten*

Ekv. 8.8

Shuntreglering används för förträngningspumpar och i undantagsfall för centrifugalpumpar. För dessa blir genom shuntreglering energiförbrukningen i allmänhet större än vid strypreglering. Mindre värmeledningspumpar utförs även med inbyggda shuntningsanordningar för inställning av exakt flöde.

* Dessutom kan verkningsgradsskillnader mellan punkterna 2 och 3 försämra eller förbättra det nyttiga pumparbetet.