Beställa Pumphandboken

Pumphandboken levereras som spiralbundet särtryck. Innehållet presenteras i text, bilder och grafer på cirka 300 A4-sidor. Pumphandboken är uppdelat efter kapitel och omfattar installation av pumpar, olika pumptyper och hur pumpar fungerar i pumpsystem. Boken innehåller också information om axeltätningars funktion, olika vätskors egenskaper samt material och materialval.

Pumphandboken som särtryck

Pumphandboken kostar 695 kr (exkl. moms och frakt).

Beställ nedan. Glöm inte eventuellt märke/inköpsnr. och antal kopior som önskas.

Beställa Pumphandboken

*” anger obligatoriska fält

(Namn)
(Företag)
(Organisationsnummer)
(Adress)
(Postnummer)
(Ort)
(E-post)
(Telefon)
(Ev märke/inköpsnr.)
(Antal kopior)
(Meddelande)