Beställa Pumphandboken

Pumphandboken levereras som spiralbundet särtryck. Innehållet presenteras i text, bilder och grafer på cirka 300 A4-sidor. Pumphandboken är uppdelat efter kapitel och omfattar installation av pumpar, olika pumptyper och hur pumpar fungerar i pumpsystem. Boken innehåller också information om axeltätningars funktion, olika vätskors egenskaper samt material och materialval.

Pumphandboken som särtryck

Pumphandboken kostar 695 kr (exkl. moms och frakt).

Beställ genom att fylla i kontaktformuläret uppge namn, företag, organisationsnr., postadress, eventuellt märke/inköpsnr. och antal kopior som önskas.

Beställning