Kapitel

  • Grundläggande ekvationer vid vätskeströmning

    (Strömningshastigheten betecknas omväxlande med c eller v. Höjd betecknas omväxlande med h eller z.)