Kapitel
1/2

Pumptätningar

Problem med boxpackningar

Problem eller haverier med boxpackningar som inte kan härledas till naturligt slitage beroende på ålder eller driftstimmar beror vanligen på:

  • Dåliga ytor (ytfinhet)
  • Felaktiga spel
  • Felaktigt materialval
  • Installationsfel, misstag vid montage, service
  • Abrasiv eller korrosiv miljö och eller vätska
  • Otillräcklig smörjning (varmgång)
  • Läckage

Partiklar i den pumpade vätskan får inte tränga in i tätningen och förstöra tätningsytorna, utan måste kontrolleras. Det sker vanligen med en spärrvätska som spolar rent kring tätningen.

Läckaget i boxpackningar är proportionellt mot tryckskillnaden på in och utsidan av boxen. Vissa pumpar är därför utrustade med strypbussningar vid boxpackningen och en avtappningskanal där vätskan leds bort för att minska tryckskillnaden.

Om pumpaxeln inte är helt rak, utan har ett kast, kommer det påverka boxpackningen. Kast i pumpaxeln uppstår om axeln är böjd, det kan också uppstå kast vid höga varvtal och/eller om kopplingen är obalanserad. Andra orsaker när kast förekommer är dålig uppriktning eller slitna eller skadade lager.

Vid byte av fläta eller annat packningsmaterial, var noga med att rengöra ytorna ordentligt. Allt gammalt packningsmaterial måste vara borttaget, inklusive det material som ligger bakom lantern ringen. Se till att boxpackningen är fylld med fett om det finns en fettnippel installerad. Om boxpackningen smörjs av vätskan, tillse att den körs igång enligt rekommendation.

Föregående kapitel
Nästa kapitel