Kapitel
1/2

Material och materialval kapitel 4

Eftersom pumpar nästan alltid är hjälpapparater i någon process, ger den ständiga processutvecklingen löpande upphov till nya problemställningar. Exempel på detta är:

  • Vid katalytisk framställning av svavelsyra har produktionen kunnat höjas genom att ta bort olika kylgrupper. Temperaturen höjs därigenom c:a 50°C, vilket ungefär trefaldigar pumparnas materialproblem.
  • Galvaniseringsverkstäder sätter till fluorsyra till kromsyrabaden för att förbättra glansen hos kromskikten.

Material och materialval för pumpar bestäms av många samverkande faktorer, se figur 4.1. Slutresultatet brukar bli en utpräglad kompromiss mellan dessa, där dessvärre några faktorer oftast har varit mer eller mindre okända.

Figur 4_1

Figur 4.1 Inverkande faktorer på material till vätskepumpar

 

 

Föregående kapitel
Nästa kapitel