Kapitel
1/2

11.1.3 Impulsekvationen

Impulsekvationen

Produkten av massa och strömningshastighet för en vätskepartikel kallas dess impuls eller rörelsemängd. Impulssatsen för stationär strömning lyder:

Resultanten F till alla yttre krafter på en kontrollvolym är lika med skillnaden mellan impulsen (rörelsemängden) per tidsenhet hos utströmmad och inströmmad massa

eller

Ekv 11_7

Ekv 11.7

 

Innebörden av impulsekvationen illustreras genom följande exempel (Figur 11.8a och 11.8b). Problemställningen är att bestämma den inspänningskraft, som erfordras för att hålla en rörböj på plats.

Figur 11_8a

Figur 11.8a Rörböjar, godtycklig (till vänster).

 

Böjen omslutes just precis av kontrollvolymen. Då blir för den godtyckliga rörböjen i x-led.

 

Ekv 11_8a

Ekv 11.8a

För en 90°-böj enligt Figur 11.8b gäller istället

Figur 11_8b

Figur 11.8b  90°-böj.

För 90º-böjen är ß=90°. Därav följer

Ekv 11_8b

Ekv 11.8b

Observera att det är övertrycket i förhållande till omgivningen och ej enbart trycket i röret, som avgör krafternas storlek. Observera också att krafterna kan bestämmas utan att strömningsförloppet genom böjen är känt i detalj. Impulsekvationen gäller oavsett om förloppet är förlustbehäftat eller ej.

Föregående kapitel
Nästa kapitel