Kapitel
1/2

11 Vätskeströmning

Tryckförlust i rör med invändig rördiameter 20mm

Tryckförluster, strömningsförluster eller tryckfall i rörledningar för vätskor med varierande viskositet kan utläsas grafiskt i friktionsförlustdiagram enligt nedan. Observera att förlusten anges i meter per 100 meter rörlängd. Har man kortare eller längre rörlängder bestäms den aktuella förlusten genom att dividera eller multiplicera med motsvarande faktor.

Exempel:

Genom en 80 meter lång rörledning med innerdiameter 20mm skall man pumpa en vätska med en viskositet motsvarande 1 cSt med ett flöde på 6 m3/h. Vi läser av i diagrammet att friktionsförlusten blir ca. 150mvp /100 meter rörledning. För vår rörledning som bara är 80 meter lång blir motsvarar friktionsförlusten (80 meter/100 meter) 0,8*150mvp det vill säga cirka 120mvp.

För tryckfall i bar eller Pa omräknas friktionsförlusterna till önskat tryckfall med hänsyn till vätskans densitet.

Diagrammen är generellt upprättade och risk för avläsningsfel föreligger varför vi rekommenderar att använda avlästa värden med försiktighet och att alltid kontrollräkna era rörströmningsförluster om noggrannhet eftersträvas.

 

Föregående kapitel
Nästa kapitel