Kapitel
1/2

Flödesreglering

Val av utrustning för varvtalsreglering av pumpar

Initialkostnaden för den egentliga pumputrustningen ökar vid varvtalsreglering med 800 – 1500 kr/kW axeleffekt vid små pumpar (ca 10 kW) och med 200 – 800 kr/kW vid större pumpar (ca 100 kW) beroende på typ av varvtalsomvandlare och kringutrustning se figur 8.27. Alla de tidigare nämnda drivutrustningarna är i bruk med sina egna specifika användningsområden. Tabell 8.5, som icke på något sätt är fullständig, visar hur rikt nyanserat detta teknikområde är.

Vid låga pumpvarvtal tex för förträngningspumpar – max varv 100 à 500 r/m – eller korttidsdrift används mekaniska eller hydrostatiska transmissioner upp till axeleffekter 10-50 kW.För max varvtal 900 till 1500 r/m utgör hydraulkopplingar och i viss mån virvelströmskopplingar i allmänhet det gynnsammaste alternativet upp till åtminstone 300 à 400 kW. För max varvtal 2900 r/m är hydraulkopplingar helt överlägsna andra alternativ med insatsområden upp till 20 000 kW och mer.

De elektriska metoderna kommer dels till användning vid effekter under 1 kW och dels vid stora effekter och låga varvtal, 500 – 1500 r/m.I mittområdet för effektbehovet, 10 – 400 kW kan den något större energibesparingen, jämför grupp A och B i tabell 8.4, en något snabbare reglering och i vissa fall en enklare konvertering av en befintlig anläggning motivera den betydligt högre initialkostnaden gentemot hydraulkopplingen.

Tabell 8.5 Användningsområden för olika metoder för varvtalsreglering.

Föregående kapitel
Nästa kapitel