pumpar

AB Zander & Ingeström

Rätt pump på rätt plats sedan 1898

AB Zander & Ingeström är ett av de ledande företagen inom pump- och värmeteknik. Vi strävar efter att vara ditt bästa alternativ vid val av produkter och processer.

Du får samtidigt kvalificerad rådgivning och erbjuds hög teknisk kompetens i kontakten med våra medarbetare. Vår egen utveckling, kunskap och mångåriga erfarenhet, liksom val av produkter, ger dig trygghet.

Hos AB Zander & Ingeström finner du medarbetare som förstår dina behov och delar med sig av sitt kunnande.

AB Zander & Ingeström tar miljöansvar

Idag visar både industrin och samhället ett allt större intresse för kostnads- energieffektiva och miljövänliga lösningar i sina produktionsanläggningar. Utmaningarna ligger i att minimera omotiverat höga energikostnader och reducera sin miljöbelastning.

AB Zander & Ingeströms erbjudande till marknaden tillsammans med vårt eget miljöprogram innebär att vi arbetar aktivt på flera fronter för en mindre belastning på miljön. Vi är noga med hur vi planerar i varje del av vår verksamhet, från tillverkning, transport, montage och drift till service, reparationer och skrotning. Även våra leverantörer och samarbetspartners stämmer in i denna miljöfilosofi.

Adresser

Box 7206

Mätslingan 19A

187 13 Täby

Epost:

Telefon: 08 - 80 90 00

Fax: 08 - 80 90 73

www.zeta.se

Produktkategorier