pumpar

Kugghjulspumpar

Kugghjulspumpar delas upp i två kategorier innerkugghjulspumpar och ytterkugghjulspumpar. Gemensamt för alla kugghjulspumpar är att de har två kugghjul, det ena hjulet drivs av det andra.

Kugghjulspumpar funktion

Som regel är det drivna hjulet glidlagrat. Lager och axeltapp är placerade på insidan av pumphusgaveln och således omflutna av den pumpade vätskan. Detta lager är då beroende av den pumpade vätskans smörjande egenskaper.

Ytterkugghjulspump

Funktionen är enkel. Ett av hjulen driver det andra. Pumpen skapar ett undertryck genom att först gas/luft fyller kuggluckorna och sedan transporteras till trycksidan. Kuggluckorna utgör pumpens deplacement och flödet är helt enkelt en produkt av deplacementets storlek och kugghjulens varvtal.

Tomrummet på sugsidan efter den borttransporterade gasen skapar ett undertryck. När vätskan når kugghjulen fylls istället tomrummet med vätska. När kuggarna möts i kuggingreppet (på trycksidan) finns ingen, eller väldigt lite, plats för vätskan att ta sig tillbaka. Ett visst läckage uppstår dock, detta kallas ibland slip efter engelskans benämning för slira eller glida men på svenska passar order tapp, som i tappat tryck bättre.

Eftersom pumpen ständigt fyller på (pumpar) in mer vätska till trycksidan skapas ett tryck som transporterar vätskan vidare i tryckledningen.

Kugghjulspumpar

Kugghjulspumpar

 

När kugghjulspumpar slits ökar spelet mellan kuggarna och slitaget uppstår ofta på båda sidor av kugghjulen vilket betyder att spalten mellan pumphuset och kugghjulen ökar. Då ökar också läckaget från trycksidan tillbaka till sugsidan och ytterkugghjulspumpen tappar i prestanda.

kugghjulspump läckage

 

Rekommenderade leverantörer