pumpar

Sunflo

Sunflo enstegs högtryckspump används inom kemisk-, petrokemisk- och cellulosaindustri där behov av höga tryck och relativt måttliga vätskeflöden finns. Tack vare den enhjuliga konstruktionen blir pumpen pålitlig, servicevänlig och får ett kompakt utförande.

Fabrikatets representant i Sverige