pumpar

Finder

Finder Pompe levererar centrifugalpumpar normerade enligt API 610, vilka är avsedda för tung, kontinuerlig drift. Användningsområden är inom den petrokemiska industrin och driftsfall med heta, korrosiva vätskor.

Fabrikatets representant i Sverige