pumpar

Ansimag

AnsimagSamtliga Ansimag-modeller har de vätskeberörda delarna belagda med ETFE (flourpolymer) och därför särskilt lämpliga för starkt korrosiva vätskor och där pumpar i metall ej kan användas. Måttmässigt är pumparna normerade enligt ISO 2858 med flänsar klass PN 16. Pumparna levereras i kortkopplat utförande, d.v.s. flänsad direkt till elmotorn alternativt med koppling och bottenplatta. Pumparna finns även i självsugande (self-priming) samt i vertikalt utförande (In-line).

Fabrikatets representant i Sverige